Verhoging van de minimum lonen

Door: Arnaud Korthouwer

Datum: 24 december 19

Per 1 januari 2020 gaan de minimumlonen omhoog. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen met 1,1% in het nieuwe jaar. Deze bedragen worden ieder half jaar aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland. De nieuwe bedragen gelden voor een volledige werkwerk. In de meeste gevallen is dat 36,38 of 40 uur per week.

Nieuwe minimumloon

De nieuwe minimumlonen zijn per 1 januari 2020 als volgt:

Leeftijd

Per maand

Per week

Per dag

21 jaar en ouder

€ 1.653,60

€ 381,60

€ 76,32

20 jaar

€ 1.322,90

€ 305,30

€ 61,06

19 jaar

€ 992,15

€ 228,95

€ 45,79

18 jaar

€ 826,80

€ 190,80

€ 38,16

17 jaar

€ 653,15

€ 150,75

€ 30,15

16 jaar

€ 570,50

€ 131,65

€ 26,33

15 jaar

€ 496,10

€ 114,50

€ 22,90


Dat komt op het volgende afgeronde uurloon uit:

Fulltime werkweek
in bedrijf

21 jaar en ouder

20 jaar

19 jaar

18 jaar

17 jaar

16 jaar

15 jaar

36 uur

€ 10,60

€ 8,49

€ 6,36

€ 5,30

€ 4,19

€ 3,66

€ 3,19

38 uur

€ 10,05

€ 8,04

€ 6,03

€ 5,03

€ 3,97

€ 3,47

€ 3,02

40 uur

€ 9,54

€ 7,64

€ 5,73

€ 4,77

€ 3,77

€ 3,30

€ 2,87


Uitzondering voor BBL

Voor werknemers die een beroepsbegeleidende leerweg volgen geldt een ander minimumloon. Voor hen geldt het volgende minimum uurloon:

week in bedrijf

20 jaar

19 jaar

18 jaar

36 uur

€ 6,52

€ 5,57

€ 4,83

38 uur

€ 6,18

€ 5,28

€ 4,57

40 uur

€ 5,87

€ 5,01

€ 4,35


Meer weten over salaris en salarisadministratie?

Wil jij meer informatie over salarissen en de bijbehorende administratie? Het Rekenlokaal adviseert jou graag. Neem voor meer informatie of vragen contact met ons op via het contactformulier of bel naar 072 - 20 13 036.

Verhoging van de minimum lonen