Wijzigingen in WAB voor het MKB

Door: Arnaud Korthouwer

Datum: 25 oktober 19

De Wet Arbeid in Balans treedt per 1 januari 2020 in werking. Dat betekent een hoop wijzigingen in onder andere arbeidscontracten, ontslagregels en uitkeren van de transitievergoeding. Wij zetten de belangrijkste wijzigen voor jou op een rij.

Arbeidscontracten

Voor de arbeidscontracten gelden de volgende nieuwe regels:

  • Na 12 maanden oproepovereenkomst moet je schriftelijk of elektronisch een arbeidsovereenkomst aanbieden. Deze overeenkomst moet een vast aantal uren hebben dat tenminste gelijk is aan het voorafgaande 12 maanden gemiddeld gewerkte uren.
  • Er wordt een minimale oproeptermijn van 4 dagen ingevoerd. In de cao kan dit termijn worden verkort tot 1 dag.
  • Als de oproep na het verstrijken van de minimale oproeptermijn wordt afgezegd of gewijzigd door de werkgever, dan behoudt de werknemer het recht op loon over de niet gewerkte uren.
  • De opzegtermijn voor de werknemer wordt 4 tot minimaal 1 dag(en). Dat betekent dat de opzegtermijnen voor de werknemer gelijk worden gesteld aan de oproeptermijn.

Opvolgende contracten voor bepaalde tijd

Voor alle contracten gaat gelden dat er 3 tijdelijke contracten gedurende een periode van 3 jaar worden afgesloten.

Ontslaggrond

Door de WAB is vanaf 1 januari ontslag ook mogelijk als er sprake is van opgespaarde omstandigheden zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidshouding. Nu is het nog zo dat wanneer je iemand ontslaat op grond van disfunctioneren, je moet aantonen dat een verbetertraject is doorlopen. Dat hoeft dus vanaf 1 januari 2020 niet meer.  

Transitievergoeding vanaf eerste werkdag

Het recht op transitievergoeding wijzigt. Nieuw in de wet is dat de werknemers vanaf de eerste werkdag al aanspraak kunnen maken op transitievergoeding. De transitievergoeding start vanaf de proeftijd en wordt per dag opgebouwd. Ook worden er geen extra transitievergoedingen meer gegeven voor lange dienstverbanden en/of oudere werknemers.

Payrolling

Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen met de WAB dezelfde voorwaarden als de werknemers die in loondienst zijn. Met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt. Je kunt dus nog wel payrolling inzetten, het wordt alleen minder flexibel en duurder omdat er rekening wordt gehouden met secundaire arbeidsvoorwaarden.

Loonstrook

Door de WAB moet vanaf 1 januari 2020 op de loonstrook te komen staan of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk is aangegaan en of daarin de omvang van de arbeid eenduidig is vastgelegd.

Wil je  meer informatie over de wijzigingen in WAB voor het MKB? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 072 – 20 13 036.

Wijzigingen in WAB voor het MKB