Wanneer moet ik de jaarrekening opstellen en deponeren?

Door: Arnaud Korthouwer

Datum: 28 mei 19

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is de financiële verantwoording van een onderneming over een boekjaar. De jaarrekening bestaat altijd uit de balans, winst- en verliesrekening en een toelichting daarop.

Verplicht om een jaarrekening te deponeren

Het is afhankelijk van de ondernemingsvorm of je verplicht bent om een jaarrekening te deponeren. Deze ondernemingen hebben die verplichting:

 • BV’s
 • NV’s
 • Vof’s en cv’s
 • Coöperaties
 • Verenigingen en stichtingen
 • Buitenlandse rechtspersonen met vestigingen in Nederland.
 • Organisaties in specifieke branches zoals woningcorporaties en pensioenfondsen
 • Ondernemingen die onder de Wet Formeel Buitenlandse Vennootschap vallen


Je bent niet verplicht om een jaarrekening te deponeren als je een eenmanszaak hebt. Toch kan het verstandig zijn om de jaarrekening op te laten stellen. Kredietverstrekkers kunnen hier om vragen om de financiële situatie van jouw eenmanszaak te beoordelen.

Jaarrekening laten controleren

Sommige ondernemingen zijn verplicht om de jaarrekening te laten controleren door een externe accountant. Dat ben je verplicht als:

 • De netto-omzet meer dan €12.000.000 is.
 • Als de balanstotaal meer dan €6.000.000 is.
 • Het aantal werknemers meer dan 50 is.

Deponeren van de jaarrekening

Uiterlijk vijf maanden na afloop van het boekjaar moet de jaarrekening zijn opgemaakt. Daarnaast moet het worden voorgelegd aan de aandeelhouders. Zij hebben twee maanden de tijd om de jaarrekening vast te stellen. Als dit is gebeurd moet de jaarrekening binnen acht dagen gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. Dit kun je online via de website van de Kamer van Koophandel doen.

Wil je meer weten over het opstellen van een jaarrekening of wil je dat Het Rekenlokaal jouw jaarrekening controleert? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Wanneer moet ik de jaarrekening opstellen en deponeren?