Financieringsaanvraag bij de bank voorbereiden

Door: Arnaud Korthouwer

Datum: 24 juni 19

Hoe beter voorbereid een financieringsaanvraag is, des te groter de kans van slagen. Voorbereiding is 90% van het werk. Ben je benieuwd hoe jij je goed kunt voorbereiden op jouw financieringsaanvraag? Lees dan verder!

Een goed voorbereid plan

Bij een financieringsaanvraag is een goed plan essentieel! Met een goed plan kan geef je aan waarvoor de financiering is en hoe het wordt ingezet. Door vol overtuiging jouw plan uit te leggen, is er te zien hoe jij jouw ambitie wil verwezenlijken. Het is in ieder geval belangrijk dat jouw plan deze onderdelen bevat:

  • Waarin wil je investeren?
  • Wat levert dit op?
  • Het verdienmodel.
  • De sterke en zwakke punten van het bedrijf.
  • Wat jouw bedrijf onderscheidt van andere.
  • Jouw visie op de toekomst en ontwikkelingen.

Jaaroverzicht

De bank wil uiteraard jouw jaarcijfers zien. Het liefst zelfs van de afgelopen 2 tot 3 jaar. Het gaat daarbij om de balans, een winst- en verliesrekening, aangifte inkomstenbelasting en een overzicht van persoonlijke financiën.

Prestaties

De bank wil graag weten hoe je op dit moment presteert. In de meeste gevallen word je gevraagd om de cijfers van het afgelopen kwartaal te laten zien. Vind je dit lastig, laat dan jouw boekhouder hier naar kijken.

Begroting maken

In het financieel plan werk je de cijfers uit in verschillende begrotingen. In de investeringsbegroting staan de soort investeringen en bedragen. Samen met de financieringsbegroting vormt dit de balans. In de financieringsbegroting staat hoe je de investeringen wil financieren.

In de exploitatiebegroting staan de omzet, de inkoop, de bedrijfskosten en de winst. In de liquiditeitsprognose laat je zien welk bedrag er maandelijks binnenkomt aan omzet en wat er uitgaat aan inkoop, kosten, aflossing en eventueel privé-opnamen.

Presentatie

Het menselijke aspect speelt natuurlijk ook een rol. Door zowel in woord als in beeld duidelijk te zijn waarom je de financiering aanvraagt en motiveert hoe je daar een succes van gaat maken, wordt de kans van slagen groter.

Wil je meer weten over het voorbereiden van een financieringsaanvraag of over de aanvraag zelf? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Financieringsaanvraag bij de bank voorbereiden